ردیف
فعالیت ها
تعداد
1-
نفرات اعزام شده به مسابقات کشوری
180 نفر
2-
توزیع البسه ورزشی (ورزشهای همگانی ، مسابقات قهرمانی ، مسابقات کشور)
800 دست
3-
اعزام شوندگان به اردوهای فرهنگی ورزشی ، تفریحی ، زیارتی
310 نفر
4-
دعوت شدگان به اردوی تیم ملی در رشته های مختلف
18 نفر
5-
قهرمانان جهانی
7 نفر
6-
لیگ برتر کشور
3 تیم
7-
شرکت کنندگان در طرح گردشگری
700 نفر
8-
برگزاری مسابقات انتخابی
24 مورد
9-
تعداد مربیان و داوران
23 مربی 35داور
10-
برگزاری همایش به  مناسبتهای مختلف کلیه شهرستانها
18 مورد
11-
شرکت در همایشها
12 مورد
12-
مدالهای کسب شده توسط گروههای مختلف معلولین
280 نفر