هم اکنون تعداد 15 تیم سیار ارائه خدمات توانبخشی به جامعه هدف بهزیستی در سطح استان کرمان فعال هستند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت ، مطالعات صورت گرفته نشان داده است که اقدامات زود هنگام توانبخشی و آموزش همزمان فرد معلول ، بیش از هر عامل دیگری در فرآیند بازتوانی و پیشگیری از عوارض معلولیت موثر بوده و با استمرار فرآیند توانبخشی به همراه آموزش فرد معلول امکان افزایش سطح عملکردی وی بیشتر خواهد بود.

دکتر عباسی ادامه داد ، از طرفی برخی افراد معلول بنا به دلایلی قادر به حضور در مراکز توانبخشی نبوده و از دریافت خدمات محروم هستند که انجام اقدامات توانبخشی در منزل ، اقدام ضروری برای این گروه خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی افزود : باتوجه به مطالب ذکر شده ، فعالیت تیمهای سیار خدمات بهزیستی با تشکیل تیم سیار خدمات توانبخشی به معلولان ضایعه نخاعی از سال 1376 در کشور و به طبع استان کرمان آغاز شد و این روند تا به امروز و با راه اندازی تیم های سیار جدید در گروههای مختلف معلولین ادامه یافته است .
وی گفت :  هم اکنون پانزده تیم سیار ارائه خدمات در منزل به معلولین ضایعه نخاعی ، ذهنی ، سالمندان و بیماران روانی مزمن در استان فعال هستند که کار سرویس دهی در منزل به 1210 معلول شامل 810 معلول ضایعه نخاعی و 400 معلول ذهنی ، سالمند و بیمار روانی مزمن را انجام می دهند.
دکتر عباسی خاطر نشان کرد: این پانزده تیم در قالب بخش دولتی تحت مدیریت بهزیستی و بخش خصوصی تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کنند و در قبال ارائه خدمات توانبخشی به معلولین در منزل ، بصورت ماهیانه از یارانه بهزیستی کرمان بهره مند می شوند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان درخاتمه گفت : تیم سیار توانبخشی به تیمی از افراد متخصص و مجرب گفته می شود که فعالیت آن ، ارائه اقدامات توانبخشی ،پزشکی و آموزشی به افراد دارای معلولیت میباشد ، وی ، درخصوص ترکیب تیم های سیار توانبخشی بهزیستی گفت : پزشک عمومی آموزش دیده ، فیزیوتراپ ،کار درمان گر ، پرستار ، روان پزشک یا روان شناس بالینی و مددکار اعضاء این تیمها را تشکیل می دهند.