طی سال 1390 مدیرکل بهزیستی کرمان با حضور در منزل مددجویان تحت حمایت با 183 مددجوی تحت پوشش دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان براساس برنامه ای مستمر بصورت هفتگی با هدف احوال پرسی و آگاهی از اوضاع زندگی ، بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و کمک به رفع مشکلات ، اطلاع از نظرات مددجویان موفق و… با حضور در منزل 183 نفر از معلولین و مددجویان تحت حمایت اداره کل بهزیستی در سراسر استان کرمان اعم از مددجویان نیازمند و موفق با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

برپایه این خبر ، در جریان این دیدارها که در فضایی صمیمانه انجام شده است علاوه بر گفتگو و بررسی نحوه خدمات رسانی بهزیستی به این افراد و بیان مسائل و مشکلات ،دستورات لازم از سوی مدیرکل بهزیستی جهت رسیدگی فوری به مشکلات این افراد صادر شده است .

 

شایان ذکر است عمده افراد انتخاب شده برای حضور در منزل و دیدار ، معلولین ، مددجویان و خانواده های دارای چند معلول بوده اند که بدلیل شدت معلولیت و از کار افتادگی و شرایط خاص خانواده قادر به مراجعه حضوری در ستاد اداره کل یا ادارات بهزیستی شهرستانها برای پیگیری امور خود نبوده اند .

گفتنی است ، درجریان این دیدارها ، هدایایی تحویل مددجویان شده است.