نوزدهم فروردین ماه سالجاری آزمون علمی تاسیس مهدکودک بصورت متمرکز در کرمان برگزار می شود.
آزیتا سعیدی معاون اجتماعی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : این آزمون با حضور 168 نفر متقاضی که پیش از این از طریق سایت. www. emahd. Krm ثبت نام کرده اند، از ساعت 8 صبح الی 19 روز 19 فروردین در دو محل کافی نت دی و کافی نت آزادی برگزار می شود.
شایان ذکر است:در بهمن و اسفند سال 89 فراخوان ثبت نام از متقاضیان تاسیس مهدکودک شهری و روستا مهد در 177 نقطه شهری و روستایی استان کرمان از طریق جراید محلی منتشر شد که متقاضیان می بایست با مراجعه به سایت اینترنتی معرفی شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .