کارگاه دو روزه ارتقاء توان ذهنی کودکان زیر 2 سال و تغییر نگرش در رفتار والدین در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین کارگاه آموزشی 2 روزه که با حضور 30 نفر از مربیان کودکان زیر 2 سال مهدهای کودک و والدین آنها در محل سالن شهید نشاط بهزیستی برگزار شد؛ شرکت کنندگان با مراحل رشد و شیوه های ارتقاء توان ذهنی کودکان زیر 2 سال آشنا شدند.