مدیرکل بهزیستی کرمان درادامه بازدیدهای روزانه خود از مراکز شهر کرمان ، 2 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اوج و پویا را بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی با حضور دراین دو مرکز و بازدید از روند فعالیتهای درحال انجام این مراکز و گفتگو با مراجعین  و کادر تخصصی مراکز یاد شده ، طی نشستهایی جداگانه با آقایان زامیاد و سلطانی مدیران مراکز یاد شده به تشریح برنامه ها و سیاستهای بهزیستی در حوزه مشاوره و ارائه خدمات روانشناسی به افراد پرداخت و

گفت : سازمان بهزیستی بنا دارد تا با گسترش مراکز و خدمات مشاوره ای و روانشناختی شرایط را به گونه ای فراهم نماید که هر فردی درهر منطقه از این استان پهناور نیاز به دریافت مشاوره داشت به آسانی و در کوتاهترین زمان ممکن و کمترین هزینه به خدمات این مراکز دسترسی یابد .

 

گفتنی است درجریان این بازدیدها : مدیران مراکز مشاوره اوج و پویا نیز به بیان دیدگاههای خود در خصوص مباحث مشاوره ای پرداختند.