200 نفر از پرسنل بهزیستی استان کرمان در قالب کاروان راهیان نور بمدت یک هفته از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این اردوی یک هفته ای که با پشتیبانی بهزیستی کرمان وبرنامه ریزی ستاد مرکزی بهزیستی کشور صورت گرفت کاروان اعزامی از کرمان  همزمان با دیگر کاروانهای راهیان نور پرسنل بهزیستی سراسر کشور به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند .

گفتنی است در این سفر معنوی پرسنل بهزیستی  علاوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی،معنوی تدارک دیده شده از مناطق عملیاتی چزابه ، پادگان حمید،فتح المبین ، شلمچه، دهلاویه، سد کرخه ، فکه، پادگان دژخرمشهر و…. بازدید کردند.