در جذب مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان در سال 90 نسبت به سال 89 بیش از 205 درصد افزایش داشته است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق در جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان گفت : با جذب بیش از  38 میلیارد ریال مشارکت های مردمی(کمکهای نقدی ،غیر نقدی و خدمات ارایه شده) در سال گذشته شاهد رشد205 درصدی نسبت به سال 89 در بهزیستی کرمان بوده ایم .

مدیر کل بهزیستی استان  کرمان گفت : در سال 89 خیرین و نیکوکاران کرمان در مجموع بیش از 18 میلیارد ریال  در قالب کمکهای نقدی ، غیر نقدی و خدماتی به بهزیستی استان کمک کرده اند که با مقایسه رقم 38 میلیارد ریالی کمک سال 90، به رشد 205 درصدی می رسیم .
وی با بیان اینکه برای جذب خیرین و کمکهای نقدی و غیرنقدی هم استانیهای  عزیز بهزیستی کرمان اقدامات ارزشمندی را انجام داده است افزود : در سال گذشته در حوزه مشارکتهای مردمی تلاش شد تا با شناسایی خیرین ,دعوت از آنها و برگزاری نشستهای مختلف خیرین را برای یاری رساندن به بهزیستی در کمک به مددجویان جذب نماییم .
مدیر کل بهزیستی استان کرمان یاد آور شد تنها در طرح ضیافت مهر رمضان مبلغ  1154845000ریال و جمع آوری فطریه مبلغ 878796370 ریال از سوی خیرین و مومنین روزه دار به بهزیستی کرمان اختصاص یافت  .
دکتر عباسی اظهار امیدواری کرد در سال 91 نیز با همکاری خیرین و نیکوکاران، بهزیستی کرمان بتواند کمکهای مردمی بیشتری را جهت ارایه خدمات بیشتر به جامعه هدف جذب نماید.
در ادامه این جلسه فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی با ارایه گزارشی از فعالیتهای شوراهای مشارکتهای مردمی با بهزیستی در شهرستانهای استان کرمان به تشریح برنامه های سال 91 این معاونت پرداخت.