در راستای اجرای برنامه ارتباط مستقیم و بی واسطه مردم با مدیران و تداوم برنامه ملاقات عمومی، 27 نفر از مدد جویان تحت حمایت بهزیستی و مراجعه کنندگان آزاد با مدیر کل بهزیستی استان کرمان ملاقات کردند .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در این برنامه دیدار ، مراجعین به بیان مشکلات خود پرداختند که در هر مورد دستورات لازم از سوی دکتر عباسی صادر و رسیدگی نهایی در همان مکان توسط کارشناسان حاظر انجام گرفت.
گفتنی است جلسات ملاقات عمومی هر چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 در محل بهزیستی شهرستان برگزار می شود.