دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با هدف بررسی روند خدمت رسانی ادارات بهزیستی شهرستانهای بم ، ریگان و فهرج به مردم شرق استان کرمان و همچنین بررسی میزان آمادگی بهزیستی در حوادث و بحرانهای احتمالی مانند سیل و زلزله و همچنین دیدار در منزل با تعدادی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی دراین شهرستانها بمدت 3 روز در شرق استان مستقر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دراین سفر کاری 3 روزه که پس از بروز زمین لرزه های متعدد در شهرستانهای ریگان و فهرج و همزمان با وقوع  سیل و توفان شن در این مناطق انجام شد.
دکتر عباسی علاوه بر دیدار با فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانهای بم و فهرج و بررسی روند خدمت رسانی ادارات بهزیستی این مناطق به مردم با حضور مسئولان ارشد محلی و شرکت در جلسات ستاد بحران بهزیستی بم ، ریگان و فهرج و سنجش میزان امکانات و آمادگی بهزیستی برای حضور و اقدام به موقع در لحظات بحران احتمالی ، با پرسنل بهزیستی وهمچنین مراجعین و مددجویان در محل ادارات یاد شده دیدار کرد.
برپایه این خبر ، دکتر عباسی درادامه سفر خود با حضور در منزل 19 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی در شهرستانهای یاد شده به بررسی مشکلات ایشان پرداخت و با تحویل هدایایی درخصوص رفع مشکلات آنان قول مساعد داد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در جریان این سفر ، با حضور در مناطق خسارت دیده از زلزله های اخیر ریگان و فهرج و همچنین منطقه روداب نرماشیر که از سیل و طوفان چند روز اخیر آسیب دیده بود به دلجویی از مددجویان پرداخت .
دکتر عباسی در دومین شب حضور خود در شرق استان کرمان با عزیمت به روستای مومن آباد در جمع کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم مرکز شبه خانواده این روستا حاضر شد.
گفتی است از دیگر برنامه های این سفر 3 روزه بازدیداز دانشکده در شرف تاسیس علوم بهزیستی و توانبخشی بم ، مرکز اورژانس اجتماعی شرق استان ، بازدید از گروههای همیار و مراکز شبه خانواده بم و مجتمع خدمات بهزیستی شهید فیاضبخش بم ، مجتمع خدمات بهزیستی شهر بروات ، پروژه های در احداث مسکن مددجویان و …. بود که توسط مدیرکل بهزیستی استان کرمان انجام شد.