اولین همایش 3 روزه مناسب سازی محیطهای شهری و اماکن عمومی ويژه معلولین روزهای 24 ،25 و 26 خرداد ماه در کرمان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : علیرغم کارهای مثبت انجام شده در سطح استان برای دسترسی آسان معلولین به تأسیسات و اماکن عمومی شهرها متأسفانه هنوز این قشر از جامعه برای حضور آسان در این مکانها دچار مشکل می باشند.
اسماعیلی افزود : ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در این خصوص الزاماتی را ایجاد کرده که به تبع آن برخی دستگاههای مرتبط وظایفی را بر عهده دارند.

 

معاون توانبخشی بهزیستی کرمان گفت : برای ایجاد انسجام بیشتر میان دستگاههای مرتبط ، بررسی موانع پیش روی ، ارایه راهکار مناسب از طریق بحث های کارشناسی و . . . اقدام به برگزاری اولین همایش مناسب سازی محیط با حضور مدیران دستگاههای مرتبط ، فرمانداران سراسر استان ، حوزه معاونت عمرانی استانداری ، شهرداران ، کارشناسان معماری و شهر سازی ، روسای بهزیستی شهرستانها نموده ایم که امیدواریم پس از برگزاری این همایش و کارگاههای تعریف شده در آن به نتایج مثبتی در این زمینه دست یابیم