درحال حاضر تعداد 3007 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت بهزیستی استان کرمان در نقاط مختلف این استان در حال ساخت میباشد.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق درجلسه بررسی روند پیشرفت عملیات احداث منازل مسکونی مددجویان ،گفت : این تعداد واحد مسکونی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری 300 واحد ، سفرهای استانی ریاست محترم جمهور 68 واحد ، مشارکت خیرین و موسسات خیریه 39 واحد ، طرح نهضت تامین مسکن مددجویان بهزیستی 2600 واحد ، درحال ساخت میباشند. دکتر عباسی افزود از مجموع 3007 واحد مسکونی درحال ساخت دراستان کرمان 821 واحد بصورت ویلایی و 2186 واحد بصورت آپارتمانی طراحی شده اند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : زیر بنای هر واحد حداقل 64 و حداکثر 75 مترمربع در نظر گرفته شده است که جمع کل زیر بنای واحد های درحال ساخت قریب 220000 مترمربع میباشد.
وی خاطر نشان کرد : مالکیت این واحدها براساس اولویت های مشخص شده از سوی بهزیستی ، مانند زنان سرپرست خانوار ، معلولین سرپرست خانوار ، خانواده های دارای چند معلول ، معلولین شدید و عمیق و… مشخص شده که پس از تکمیل و آماده سازی براساس مقررات موجود تحویل خواهد شد.
دکتر عباسی با اشاره به تحویل تعدادی از این واحدهای مسکونی در هفته بهزیستی سالجاری گفت از آنجا که عملیات ساخت این واحد با حداکثر  توان درحال انجام است پیش بینی می شود تعدادی دیگر از واحدهای مذکور تا پایان سالجاری و مابقی پس از آماده سازی در آینده  نزدیک واگذار شوند.