337 معلول ضایعه نخاعی واجد شر ایط طی سال 89 از کمک هزینه پرستاری بهزیستی استفاده کرده اند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : کمک هزینه پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی که از ناحیه گردن دچار ضایعه شده باشد و به اصطلاح تحت گرا هستند و درمنزل نگه داری می شوند پرداخت می شود.
وی گفت : کمک هزینه پرستاری به خانواده فرد  ضایعه نخاعی با هدف تقدیر از ایشان جهت انجام امور پرستاری از فرد معلول که دارای بیشترین مشکلات جسمی درمیان گروههای مختلف معلولین است پرداخت می شود.
معاون توانبخشی بهزیستی کرمان افزود: در سال 89 تعداد 337 معلول ضایعه نخاعی در سطح استان از این کمک هزینه برخوردار شده اند.
اسماعیلی تصریح کرد : به ازای هر معلول ضایعه نخاعی در سال 89 ماهانه مبلغ 450000ریال پرداخت شده است .
ایشان رقم کل پرداختی به این گروه را طی سال گذشته بالغ بر 151650000 ریال اعلام کرد.
وی در پایان از تداوم این برنامه در سال 90 خبر داد.