36 هزار معلول کرمانی از امکانات مناسب سازی شده در  فضاهای عمومی سطح شهر استفاده می کنند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت : تلاش برای مناسب سازی اماکن عمومی شهری همواره از سوی بهزیستی و نهاد های مربوطه در حال انجام می باشد و در حال حاضر با اجرای طرحها و پروژه های مختلف انجام شده قریب 36 هزار معلول از این امکانات استفاده می کنند . وی افزود : برای رسیدن به نقطه ایده آل در این مسیر همواره راه طولانی پیش رو داریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه می باشد.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت : در حال حاضر برای فرهنگ سازی و گسترش اماکن مناسب سازی شده در سطح شهر پروژه ها و طرحهای مختلفی در دست اجرا می باشد تا در مرکز  استان و شهرستانها  اماکن عمومی و معابر شهری بیشتری مناسب سازی شوند.
اسماعیلی از مسئولین خواست تا در این مسیر بهزیستی را همواره یاری نمایند تا معلولین بتوانند به راحتی در جامعه حضور یابند .