366نفر از مربیان و پرسنل شاغل در خانه های کودک و نوجوان تحت مدیریت و نظارت بهزیستی در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان آموزشهای لازم را در کرمان فرا گرفته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، آزیتا سعیدی معاون اجتماعی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت ، این تعداد مربی طی سال 89 و سه ماهه اول سال 90 با شرکت در 4 دوره آموزشی که در محل مرکز آموزش بهزیستی کرمان برگزار شد آموزشهای لازم را زیر نظر استادان مجرب فرا گرفته اند.
معاون اجتماعی بهزیستی کرمان افزود: در این چهار دوره آموزش برگزار شده شرکت کنندگان در خصوص مددکاری گروهی در شبه خانواده ، اصول و موازین بهداشت ، شیوه های پرورش و تقویت مبانی اعتقادی و تکنیکهای مقابله با اضطراب، آموزشهای لازم را فرا گرفتند.
سعیدی در خصوص هدف از برگزاری این دوره های آموزشی برای پرسنل خانه های کودک و نوجوان گفت : ارتقاء سطح علمی این افراد برای انجام کمک های اولیه مشاوره ای و مددکاری به فرزندان مقیم این خانه ها و مراکز در لحظات سخت و دشوار روحی و روانی و پاسخگویی به نیازها و سوالات متداول فرزندان مقیم  از هدفهای برگزاری این دوره های آموزشی میباشد.