388 نفر از فرزندان شبه خانواده بهزیستی استان کرمان به اردوهای مختلف فرهنگی ،تفریحی و ورزشی اعزام شده اند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان  کرمان با بیان مطلب فوق گفت : با توجه به نیاز فرزندان مراکز شبه خانواده بهزیستی به سفرهای فرهنگی ،تفریحی و ورزشی در سال گذشته و سه ماه اول امسال 388 نفر از این افراد به اردوهای مختلف اعزام شده اند .
وی با اشاره به اینکه  اعزام فرزندان از  شهرستانهای مختلف استان و یا  به صورت برگزیدگان کل استان انجام شده است افزود : علاوه بر برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام فرزندان شبه خانواده بهزیستی به اردوی راهیان نور در اسفند ماه 89 و فروردین ماه 90و همایش ورزشی فرزندان مهر در زنجان ، اردوهایی نیز به  شهرهای مشهد مقدس ، قم،تنکابن،بابلسر و … صورت گرفته است.
دکتر عباسی اظهار داشت : در سال جاری نیز با برنامه ریزی صورت گرفته در صدد هستیم تا افراد بیشتری را به اردوی فرهنگی ،ورزشی و تفریحی اعزام نماییم .