با اجرای طرح CBR  ( توانبخشی مبتنی بر جامعه ) در سال  1389، 4754 معلول شناسایی شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : با اجرای طرح CBR  در 20 شهرستان  استان کرمان طی  سال گذشته 4754 معلول شناسایی شده است .
وی هدف از اجرای طرح CBR را شناسایی معلولین دانست و گفت : این طرح به منظور شناسایی معلولین جدید و دسترسی کامل افراد معلول به خدمات اجتماعی توانبخشی در محل زندگی خود با استفاده از تسهیلگران طرح CBR در سطح استان برگزار شد . مدیر کل بهزیستی استان کرمان توانمند سازی معلولین ، برابر سازی فرصتها ،ارتقاء کرامت انسانی فرد معلول و خانواده وی در جامعه و ارتقا عزت نفس معلولین همراه با برخورداری اجتماعی آنها در جامعه از طریق مشارکت جامعه در قبول مسئولیت برنامه توانبخشی را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.
دکتر عباسی در ادامه با اشاره به خدمات ارایه شده به این گروه از معلولین اظهار داشت : آموزش در خانواده به 7833 نفر ،آموزش خارج از خانواده به  1710 نفر ، توزیع وسایل کمک توانبخشی 807 مورد ،حمایتهای موردی  1369مورد  و حمایتهای مستمر32816 مورد از جمله خدماتی است که بهزیستی  به این گروه از معلولین ارایه کرده  است .