با هدف هماهنگ سازی و یکپارچه نمودن سیستم اتوماسیون اداره کل بهزیستی کرمان با اتوماسیون سازمان بهزیستی کشور نرم افزار فرزین به نرم افزار همکاران سیستم تغییر یافت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : برای آشنایی هر چه بیشتر و تسلط کافی پرسنل و مدیران ستاد بهزیستی استان با نرم افزار جدید تا کنون 5کلاس آموزشی در این خصوص تشکیل شده که در هر کلاس کارشناسان شرکت طرف قرار داد  آموزشهای لازم را برای مدیران ، پرسنل و کارکنان دبیرخانه مرکزی بهزیستی ارائه نموند.
وی خاطر نشان کرد،طی روزهای آینده آموزش پرسنل ادارات بهزیستی شهرستان های بیست  گانه استان کرمان نیز در این زمینه آغاز خواهد شد