در ادامه ديدارهاي مديرکل بهزيستي کرمان با مددجويان تحت حمايت و بررسي مسائل و مشکلات ايشان ، همزمان با عيد مبعث  مديرکل بهزيستي با حضور در محل زندگي 5 مددجوي تحت حمايت به بررسي مشکلات ايشان پرداخت .
به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان ، درجريان اين ديدار و گفتگوها که همزمان با عيد مبعث صورت گرفت ، دکتر رضا عباسي با حضور در محل سکونت اين مددجويان علاوه بر دلجويي از ايشان و خانواده هايشان در فضايي صميمي به بررسي مسائل و مشکلات اين مددجويان پرداخت و در هر مورد براي رفع موانع و تنگناها قول مساعد داد .