جلسات ماهانه شش شورای فعال در اداره کل بهزیستی استان کرمان در آخرین روزهای خرداد ماه و اولین روز تیرماه درمحل ستاد مرکزی این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، جلسات ستاد بررسی اموال و املاک ، شورای فرهنگی ، شورای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز به ریاست دکتر عباسی مدیرکل و با حضور تمامی اعضاء و جلسات شورای سیاستگذاری رفاه و ستاد بزرگداشت هفته بهزیستی به ریاست معاون پشتیبانی و منابع انسانی و با حضور تمامی اعضاء درحوزه معاونت پشتیبانی برگزار شد.
برپایه این خبر ، در تمامی این جلسات پس از بحث و بررسی موضوعات براساس دستور کار از پیش تعیین شده ، مصوبات جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.