طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری تعداد 676 نفر با مراجعه به میز خدمت ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان این مطلب گفت : این تعداد اعم از مددجو و غیر مددجو بامراجعه به میز خدمت و ثبت درخواست و بررسی آن توسط کارشناسان و مددکاران میز و معاونین اداره کل که براساس برنامه ای مشخص بصورت روزانه در محل میز خدمت مستقر می شوند به جواب نهایی رسیده اند.

 

 

مدیرکل بهزیستی افزود : از این تعداد 76 نفر راهنمایی های لازم را درخصوص امور مربوطه ، دریافت   کرده اند ، جهت 144 نفر برای عزیمت به نقاط مختلف کشور بلیط ایاب و ذهاب صادر شده است ، 201 نفر کمک موردی نقدی دریافت کرده اند ، به درخواست 78 نفر جهت ورود به چرخه دریافت خدمات مستمر رسیدگی شده است و 77 نفر نیز از خدمات پاراکلینیکی و تخصصی بهزیستی بصورت موردی بهره مند  شده اند.
دکتر عباسی در ادامه گفت : اداره کل بهزیستی استان کرمان جز و اولین دستگاههای اجرایی در استان کرمان بود که اقدام به راه اندازی میز خدمت در محل ستاد مرکزی خود نمود و پس از آن نیز در تمامی بیست شهرستانی که دارای اداره مستقل بهزیستی میباشد واحد میز خدمت را برای ارائه خدمات سریعتر به مراجعین راه اندازی نموده است