در سال جاری به 700 زوج مددجوی تحت پوشش بهزیستی آموزشهای مهارتهای زندگی پیش از ازدواج ارایه شده است .
دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اعلام مطلب فوق در گفتگوبا واحد  خبر روابط عمومی گفت : این آموزشها به منظور استحکام بخشیدن به بنیان خانواده ،جلوگیری از مشکلات زندگی مشترک ،حل مسایل ارتباطی ،تعدیل ناسازگاریها و درگیریهای زناشویی ،بالابردن آستانه عمل در مقابل تفاوتهای یکدیگر و قدرت بخشی به توان درک همدیگر ارایه شده است .
وی افزود: طرح آموزش پیش از ازدواج با سرفصلهایی چون آشنایی ،عشق ،انتخاب همسر ،نامزدی و سال اول زندگی برگزار می شود تا آستانه در ک متقابل زن و شوهر در زندگی مشترک بالا رود .
گفتنی است بهزیستی به منظور آشنایی عموم از مهارتهای زندگی طی دوره های مختلف آموزشهای لازم را ارایه نموده و تا پایان سال نیز برنامه هایی در دست اجرا دارد .