میزان فطریه جمع آوری شده توسط بهزبستی کرمان در سال 90 نسبت به سال 89 رشد 74 درصدی داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی با بیان مطلب فوق در جلسه شورای معاونین بهزیستی گفت: در روز عید فطر مومنین روزه دار سراسر استان کرمان 865796370 ریال از فطریه خود را تحویل پایگاههای جمع آوری فطریه بهزیستی دادند.
وی افزود: در عید فطر امسال 206 نفر از پرنسل بهزیستی با استقرار در 156 پایگاه و استفاده از 329 صندوق ثابت و سیار ،کار جمع آوری فطریه  و کفارات روزه دار را انجام دادند.

مدیر کل بهزبستی خاطر نشان کرد: در همین راستا و با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم جهت وجود امکان پرداخت فطریه و کفارات به سازمان بهزیستی برای  هزینه کرد در امور مشخص شده با استفاده از اجاره صادره از سوی جمعی از مراجع عظام تقلید، تعداد 13 هزار پاکت جمع اوری فطریه حاوی تصویر فتوای صادره مراجع ، 4 هزار برگ بروشور ، 100 هزار پیام کوتاه، پخش اطلاعیه رادیو و تلویزیون و….. انجام شده است.
دکتر عباسی در ادامه گفت :با مقایسه رقم فطریه جمع اوری شده از سوی بهزیستی از سالهای 89 و 90 رشد 74 درصدی میزان فطریه جمع اوری شده را شاهد هستیم .
مدیر کل بهزیستی در خاتمه تاکید کرد: فطریه جمع اوری شده توسط ادارات بهزیستی شهرستانهای استان بلافاصله بعد از شمارش و طی مراحل لازم اداری با نظارت کامل معاونت پشتیبانی و ادارات حراست و بازرسی اداره کل و توسط اداره هر شهرستان برای رفع مشکلات مددجویان تحت حمایت در حال هزینه است.