در آخرین روز از هفته بهزیستی با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ،فرماندار کرمان و جمعی از مسئولین 80 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی تحویل شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این خصوص گفت : این واحدها با زیربنای 60 متر و از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری احداث شده اند .
وی با اشاره به اینکه  مهمترین مشکل مددجویان تأمین مسکن  می باشد افزود : دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای برای حل مشکل مسکن مددجویان دارد  و در این راستا نیز اقدامات موثری انجام داده است.

وی تکمیل این 80 واحد مسکونی را از اقدامات مهم دولت برای رفع محرومیت دانست و گفت : امسال نیز به همت دولت دهم سال نهضت مسکن سازی در بهزیستی نام نهاده شده و دولت در صدد است تا با احداث 90 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور تا پایان دولت دهم بار بزرگی از دوش آنان که نیازمند حمایت می باشند بردارد .
گفتنی است اعتبار اختصاص یافته برای احداث این 80 واحد 8 هزار میلیارد ریال می باشد.