84 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره کل بهزیستی کرمان در قالب اردوی زیارتی سیاحتی «رضای جانان »به مشهد مقدس اعزام شدند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،بدنبال  اعزام مددجویان تحت حمایت بهزیستی کاروان 84 نفره زنان سرپرست خانوار و اعضاء گروههای همیار زنان تحت حمایت بهزیستی استان کرمان با بدرقه مسئولان بهزیستی جهت استفاده از برکات زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و دیگر برنامه های فرهنگی ،مذهبی و سیاحتی به مدت یک هفته عازم مشهد مقدس شدند .
گفتنی است در سال 90، بیش از900  نفر از مددجویان و زنان سرپرست خانوار  به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) اعزام شدند .