مردم ولایت مدار و فتنه برانداز کرمان:
نهم دی سیلی محکم خداوند برگونه فتنه گران زمان بود که از آستین ملت قهرمان و بسیجی ایران سرافراز نواخته شد.
بی شک یکی از یوم ا… های مردم ولایتمدار ایران ، یوم ا… 9 دی است که در آن یکی از ماندگار ترین و حماسی ترین روزهای تاریخ ساز ملت غیور و ولایتمدار ایران اسلامی رقم خورد.
روزی که امداد غیبی خداوند ، ملت به خروش آمده ایران را هدایت کرد تا حرکتی دینی و اسلامی که ریشه در عاشورا داشت به وقوع بپیوندد.
روزی که بصیرت ، دشمن شناسی و ولایت مداری ملت ایران ، معجزه ای را در تاریخ پر تلاطم انقلاب اسلامی آفرید که دشمن فتنه گر را خوار و ذلیل و دوستان را خوشنود کرد. روزی که ، تجلی شکوه ، عزت و عظمت خورشید ولایت بود.
روزی که ضعف و سستی و باطل بودن نیات پلید دشمنان خارجی و فتنه گران غافل و جاهل داخلی به نمایش گذاشته شد.
روزی که حرکت موذیانه ایادی استکبار ، برای پیاده کردن انقلاب مخملی توسط امت آگاه و متعهد ایران به تأسی از اباعبدا… الحسین (ع) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ، خنثی شد.
از این رو مجموعه مدیران و پرسنل اداره کل بهزیستی استان کرمان با گرامیداشت 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و حضور اثر گذار و کار ساز ملت ایران دراین روز به منظور دفاع از ارزش های اسلامی و انقلاب را می ستاید و از این حرکت آگاهانه به عنوان کور کننده چشم فتنه یاد می کند.

اداره روابط عمومی بهزیستی استان کرمان