آدرس مراکز DIC و سرپناه شبانه تحت نظارت سازمان بهزیستی کرمان

ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تماس

نام موسس

1

DIC سامان

کرمان خیابان امام کوچه شماره 5 شرقی 4 درب سوم

9133405347

دکتر ناصر ابراهیم پور

2238580

2

DIC رضوان

کرمان چهارراه امام ابتدای خ میرزارضای کرمانی

9131979356

دکتر مهین زنگی آبادی

2224067

3

DIC مشیز

بردسیر- خیابان شریعتی – جنب بنگاه ثامن

5220060-0342

دکتر محسن گرگانی نژاد

4

DIC مهر

بردسیر میدان هفده شهریور خیابان طالقانی جنب هلال احمر

5227035-0342

مریم پور امر الهی

5

DIC امید

جیرفت-حد فاصل چهارراه بیمارستان کاشانی و مسجد ولیعصر

2413962-0348

سمیه سعیدی

6

DIC رو به فرداها

بم، میدان محیط زیست شهرک رزمندگان ساختمان شماره7 بهزییستی

9360206805

لاله کریمی افشار

7

DIC تولدی دوباره

کهنوج،خیابان زکریای رازی،روبروی بیمارستان12فروردین پشت آژانس دوستی

9131494656

دکتر علیرضامحمدی

1

سرپناه شبانه سامان

کرمان خیابان هفده شهریور کوچه شماره 7 پارک سنگی (کلانتری سابق)

9133405347

دکتر سید احمد حسینی موسی

3342229

2

سرپناه شبانه رضوان

میدان مشتاق ابتدای خیابان میرزارضای کرمان کوچه شماره 1

2263863

فاطمه زنگی آبادی