به مناسبت سی امین سال تأسیس بهزیستی، خط تلفنی 148 (صدای مشاور) در شهرستان انار راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،شهروندان شهرستان انار می توانند مسایل و مشکلات خانوادگی خود اعم از ازدواج ،طلاق ،یادگیری مهارتها ارتباطی ،اضطراب،ترس کودکان ،دروغگویی کودکان ،اعتیاد ،بی خوابی ،تربیت کودکان ،مشکلات جنسی ، اقتصادی ،اجتماعی و …. ر ا بوسیله تماس با 148 مطرح نمایند و از راهنمایی های کارشناسان صدای مشاور استان بطور رایگان بهره مند شوند.