به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، یک دوره آموزشی تکنیک های شناخت درمانی ویژه روان شناسان مراکز توانبخشی غیر دولتی  طی سه روز در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی بهزیستی کرمان برگزار شد .
اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقاء سطح علمی و افزایش اطلاعات روان شناسان حاضر در مراکز غیر دولتی دانست .

 

وی افزود : به منظور آشنایی بیشتر روان شناسان با تکنیک های مختلف درمان و برخورد با سالمندان ،معلولین و خانواده های معلولین این دوره آموزشی با مدرسی دکتر اطمینان برگزار شد .
گفتنی است در این دوره آموزشی  20 نفر از روان شناسان حضور داشتند و در هفته آینده نیز 20 نفر دیگر از روان شناسان طی یک دوره 3 روزه آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت.