«تعصب و غیرت سازمانی »
احساس تعلق سازمانی برای تحول از خصوصیات مهم کارکنان یک سازمان است که درجهت ادامه مسیر خدمت به مردم نقش تعیین کننده ای دارد و مسلماً در سازمان پر کار و تلاش بهزیستی کشور بایستی پررنگ تر جلوه کند . در مدت اندکی که افتخار خدمتگزار دراین سازمان را داشتم با خود می اندیشیدم که با ارائه چه راهکارهایی و برنامه هایی می توان موجب تقویت این حس در منابع انسانی سازمان شویم ، زیرا به نظر می رسد حجم فعالیت ها و کارکردهای سازمان در کشور و استان ها به  گونه ای بالاست که فرصت پرداختن به بعضی مسائل مهم را از دست داده ایم ؛ گرچه شیرینی خدمت را در ارائه خدمات به جامعه هدف می چشیم. لیکن باید در برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان توجه به مسائل مهم که در بازده کلی سیستم موثر خواهد بود را مد نظر داشته باشیم .
ايجاد تحول در سازمان بهزیستی برای رسیدن به هدف ایده آل  تعریف شده مورد نظر، امری ضروری است و تحول نيازمند مطالعاتي عميق و دقيق است؛ اما آنچه که می بایست زمینه ایجاد تحول و در واقع زمینه مطالعه و تحقیق را در هر نهاد و سازمانی بوجود آورد وجود تعصب  و اخلاق سازمانی است .
مادامی که در بین کارکنان یک سازمان واقعیت تعصب و غیرت وجود نداشته باشد برنامه ریزی برای برداشتن گامهای بعدی پیشرفت در یک نهاد بی فایده است .
حال باید چه کرد تا انگیزه و غیرت سازمانی در بین کارکنان ایجاد شود ؟
شاید در اولین قدم ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در بین کارکنان و افزایش انگیزه های مادی و معنوی زمینه هایی باشد برای تلنگری بر بحث غیرت و تعصب سازمانی .همچنین غافل نبودن از برنامه های رفاهی پرسنل که در مدیریت جدید پرسنل تحت عنوان «منابع انسانی» نامیده می شوند ،از دیگر مواردی است که عنایت به آن سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می کند.
کار در سازمان بهزیستی با توجه به مواجه بودن با اقشار مختلف جامعه که بخش عمده ای از آنان را بیماران روانی مزمن ،آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل می دهد ،بسیار سخت و دشوار است و این سختی کار نباید از چشم مسئولین کشوری نادیده گرفته شود و با هماهنگ شدن پرداختهای مالی این سازمان همانند دیگر سازمانهای وابسته به وزارت رفاه (خدمات درمانی و تأمین اجتماعی ) و مد نظر قرار دادن سختی کار برای کارکنان این سازمان می توان انگیزه فعالیت را در بین کارکنان دو چندان کند تا با نگاه متعصبانه به عملکرد سازمان خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی بیشتر و دقیق تر صورت گیرد.
در بالا اشاره شد علاوه بر تعصب سازمانی وجود اخلاق سازمانی نیز از مواردی است که می تواند یک سازمان را به پویایی برساند؛بنابراین  پایبندی به اخلاق و مبانی دینی اسلام موجب آن می گردد تا یک سازمان آسانتر و سریعتر پله های ترقی را بپیماید زیرا وجود اخلاق و پایبندی به اسلام  افزایش وجدان کاری و خرد جمعی را بوجود می آورد که نتیجه آن نزدیکی کارکنان به یکدیگر ، رفع اختلاف نظرها و تلاش برای رسیدن به نقطه کمال در یک سازمان می باشد.
از آنجا که نهاد بهزیستی با رویکرد حمایت از محرومین و توجه به کسانی است که صدایشان به گوش کسی نمی رسد توجه به نکات بالا می تواند بهزیستی را از انفعال به پویایی برساند .   
بنابراین آنچه انتظار آن می رود و حداقل کار ی که می توان برای ایجاد انگیزه ، تعصب و غیرت سازمانی انجام داد توجه به نیازها و خواسته های کارکنان است تا با برنامه ریزی هدفمند در این راستا  شاهد تلاش مضاعف در سازمان بهزیستی باشیم .