دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان در ادامه بازدید های شبانه خود به همراه حجت آبادی جانشین حراست بهزیستی استان کرمان  از دو مرکز تحت نظارت بهزیستی ،مرکز نگهداری از معلولین ذهنی شهید فیاض بخش  و TC (مرکز درمان اجتماع مدار ) بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان، در بازدید از مرکز نگهداری از معلولین ذهنی شهید فیاض بخش ،مرکز نگهداری از معلولین ذهنی زیر 14 سال دکتر عباسی ضمن دیدار با پرسنل و کودکان مقیم  این مرکز از دو بخش نگهداری معلولین  ،اتاق گفتار درمانی و کاردرمانی و اتاق بازی مرکز فیاض بخش بازدید کرد .

وی خطاب به پرسنل این مرکز گفت : کاری که شما در این مرکز انجام می دهید اقدامی ستودنی است زیرا توان خود را بر نگهداری از معلولینی بکار بسته اید که خانواده توان نگهداری از آنها را نداشتند.مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر اینکه پرسنل مراکز تحت پوشش بهزیستی بویژه مراکز نگهداری از معلولین ذهنی جزو بندگان خاص خداوند می باشند، اظهار داشت : به واسطه جبران اندک زحمات شما بزرگواران بهزیستی تمام همت خود را در جهت رفع مشکلات و مسایل مرکز در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده بکار خواهد بست .

دکتر عباسی همچنین پس از آن از مرکز TCمرکز درمان اجتماع مدار نیز بازدید کرد و در جمع مددجویان حاضر در این مرکز قرار گرفت .
وی ضمن بررسی مسایل و نقطه نظرات مددجویان طی سخنانی گفت : اینکه شما در این مرکز قرار دارید نشان از آن دارد که راهی جدیدبرای ادامه  زندگی سالم و بدور از مواد خانمان سوز آغاز نموده اید .

دکتر عباسی با تأکید بر اینکه هیچ کس بهتر خود شما نمی تواند برای بهبودتان کمک کند گفت: : اگر چه  بهزیستی همواره در کنار شماست اما این خود شما هستید که با توجه به تجربه تلخ مصرف مواد مخدر باید بخواهید که به کانون گرم خانواده و زندگی بدور از دغدغه اعتیاد برگردید .
گفتنی است مرکز نگهداری از معلولین ذهنی شهید فیاض مرکز غیر دولتی است که تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کند .