دوره آموزشی سه روزه TOT ویژه  کارشناسان گروه همیار در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان این دوره سه روزه به همت معاونت امور اجتماعی با حضور 42 نفر از کارشناسان 12 شهرستان در کرمان برگزار شد .
در این دوره آموزشی دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه برگزاری این دوره های آموزشی باعث تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار می گردد گفت : آثار برگزاری این دوره آموزشی در زندگی شخصی و اجتماعی پرسنل و اعضا گروههای همیار متبلور می شود.
گفتنی است علاوه بر این دوره آموزشی سه  دوره دیگر ویژه اعضا گروههای همیار و کارشناسان با موضوعات ارتباط موثر و فنون مذاکره و کار آفرینی ، مهارتهای کسب و کار و تکنیک کار گروهی و دوره مهارت بازاریابی و بازاریابی خلاق نیز  توسط معاونت امور اجتماعی برگزار شده است .