در پی سفر دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشور به منظور بازدید از روند پیشرفت برنامه های توانبخشی مبتنی برجامعه( C.B.R)، بخشی از مناطق مختلف استان کرمان از جمله شهرستان های رفسنجان ، بم وتوابع آنها مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان احمد شفیعی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان طی نشست با کارشناسان ستادی دفتر C.B.R   کشوردر مورد نتایج این پایش، با ارزشمند خواندن پیگیری وممارست کارشناسان مرتبط با این طرح  با توجه به نتایج وعملکرد بسیار مطلوب در این حوزه گفت : با توجه به اجرای موفق وگسترده طرح CBR در استان ودست یابی به اهداف این طرح در بخشهای مختلف، ، به عنوان یکی از استانهای موفق و پیشرو در این زمینه امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولین ارشد سازمان، ضمن استحکام بخشیدن به پروژه های قبلی موجب اقدامات گسترده تر و عمیق تری در طرح های جدید گردد.

شایان ذکر است در  این بازدید دو روزه کارشناسان بهزیستای کشور از فعالیتهای استان کرمان در مراکز مثبت زندگی مجری C.B.R  شهری و روستایی،موارد استادشاگردی شهری وروستایی،صندوق خرد محلی افراد دارای معلولیتبازدید نموده و  در مراسم افتتاح نمایشگاه نقاشی دختر پروانه ای ،نمایشگاه دستاوردهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش C.B.R ورویداد ورزشی وبازی های بومی ومحلی جام بلند همتان منطقه ای شرکت جستند.

بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان
بازدید دو روزه کارشناسان ستاد بهزیستی کشوراز برنامه های طرح CBR در استان کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *