معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سفر خود به استان کرمان به همراه مدیر کل ومعاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان وجمعی از کارشناسان تخصصی حوزه امور اجتماعی این اداره کل با حضور در تعدادی از مراکز حمایتی و تخصصی وهمچنین مراکز مثبت زندگی ضمن بازدید از روند ارائه خدمت در این مراکز با مسئولین ، کارکنان و مددجویان مقیم در این دیدار وگفتگو کرده ودر نشستهای صمیمانه با آنان از نزدیک در جریان فعالیتها وچالشهای آنان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علی ابراهیمی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان در همین رابطه عنوان داشت : با برنامه ریزی فشرده ای که برای استفاده حد اکثری از فرصت حضور معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور صورت گرفته بود ایشان با حضور در مراکزی همچون مرکز خانه مهر پذیرای دختران زیر ۱۴ سال ، مرکز غربال گری کودکان کار وخیابان فعال در حوزه غربالگری وساماندهی کودکان کار وخیابان ، مرکز مثبت زندگی مستقر در اختیار آباد وگروه خودیار بانوان سرپرست خانوار زیر مجموعه این مرکز ، خانه نرجس خاتون شهرستان زرند خدمت دهنده به فرزندان پسر زیر ۱۸ سال و… از نزدیک با روند خدمت رسانی این مجموعه ها آشنا گردید.

وی افزود : معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشورسپس در ضیافت نهار در جمع فرزندان مرکز نرجس خاتون شرکت جسته وضمن بازدید از بخشهای مختلف این مراکز با حضور در جمع کارکنان ومددجویان مقیم این مراکز با آنان به گفتگو نشست وپیرامون مسائل آنان و راهکارهای قانونی گسترش خدمات در این مراکز پیشنهادات وراهکارهایی را عنوان داشت .

ابراهیی اذعان داشت  : مهری سادات موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه بازدیدهای خود از مراکز تحت نظارت در دومین شب حضور در کرمان به بازدید از خانه تلاش پرداخت وبا حضور در این مرکز که مسئولیت خدمت دهی به دختران وزنان آسیب دیده اجتماعی را به عهده دارد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مرکز در نشستی با مددجویان مقیم این مرکزساعاتی طولانی را  با آنان به گفتگو نشست  .

بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان
بازدید معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مراکز حمایتی و تخصصی تحت نظارت استان کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *