برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان

تسهیلگران طرح C.B.R برای اولین بار در کشور در دوره آموزشی زیست بوم شرکت کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان احمد شفیعی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان در همین رابطه عنوان داشت: با توجه به ضریب نفوذ بسیار مطلوب طرح فوق در سطح استان کرمان وهمچنین نقاط مختلف کشور ودرگیر بودن همه طیف جامعه هدف بهزیستی با این طرح وتسهیلگران مربوطه و آشنایی این عزیزان  با نکات پایه ای ومهم حفظ محیط زیست ونحوه صحیح مدیریت پسماندهای خانگی به منظور بهره وری بیشتر از چرخه بازیافت ودفع صحیح واصولی پسماندهای خانگی وکارگاههای کوچک وبزرگ مختلف تولیدی ؛ برای اولین بار در سطح کشور کارگاه آموزشی زیست بوم با هدف آشنا نمودن تسهیلگران با چرخه تولید ودفع صحیح پسماندهای مختلف وتاثیرات مستقیم وغیر مستقیم نحوه برخورد با این مهم در ساختار زندگی فردی واجتماعی همه افراد جامعه در شهرستان بم برگزار شد

وی افزود : دوره آموزشی مذکور با حضور تسهیلگران وکارشناسان طرح  C.B.R    در این شهرستان به طور حضوری وسایر کارشناسان وتسهیلگران در سطح کشور در فضای اسکای روم با تدریس نجیبه شعاعی از کارشناسان فعال در این حوزه برگزار گردید .

گفتنی است مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه کارشناسان دفتر C.B.R بهزیستی کشورنیز در این کارگاه آموزشی حضور داشتند .

برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان
برگزاری دوره آموزشی زیست بوم برای تسهیلگران طرح C.B.R کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *