با پیگیری معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان کارشناسان مرتبط با حوزه سالمندی در مرکز استان ، اداره های بهزیستی شهرستانها و همچنین کارکنان مراکز شبانه روزی توانبخشی در سراسر استان کرمان در فضای اسکای روم در دوره آنلاین با موضوع مهار و ایزوله شرکت کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان احمد شفیعی معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان در ابتدای این دوره آموزشی با اشاره به لزوم توجه به همه جنبه های کارشناسانه بحث مهار ؛  مهار و ایزوله در مراکز شبانه روزی گفت : مهار و ایزوله نباید منجر به آسیب و صدمه شود و بایستی با حفظ همه شئونات مددجو و با هدف ارتقاء سطح سلامت وپیشگیری از آسیب دیدن وی وسایر مقیمان مرکز  ، طبق قوانین خاص و بطور مناسب صورت پذیرد.

وی افزود :  از این رو لازم دیدیم تا با مرور شرایط واستانداردهای لازم برای این بحث مهم ، همکاران در همه سطوح با مرور قوانین ومقررات فضای مناسبی را برای اینگونه افراد فراهم آورند .

در ادامه ، حبیبی  مدرس این دوره آموزشی به ارائه توضیحاتی پیرامون  موضوعات مهم  درخصوص تعاریف مهار و ایزوله و اجازه مهار با چه کسی در مراکز میباشد و چگونه انجام  میپذیرد، الزامات اتاق امن،الزامات نظارت بر مهارت و ایزوله،الزامات بررسی های پس از مداخله ،درمان های پزشکی و تعهدات کارکنان هنگامی که یک فرد طی مهار و ایزوله دچار صدمه میشود بصورت تکمیلی  توضیحات مبسوطی ارائه داد و در پایان پاسخگوی سولات شرکت کنندگان در این زمینه بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *