بخشی از مراکز تحت نظارت معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان در سفر معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مورد بازدید ایشان ومدیران ومسئولین اداره کل بهزیستی استان کرمان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان خسرو ملک شاهی معاون توسعه امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان با اعلام این خبر عنوان داشت :  در پی سفر مهری سادات موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور چندین مرکز وکمپ تحت نظارت بهزیستی در شهرهای کرمان وزرند که در حوزه ماموریتهای سازمانی این معاونت در حال فعالیت هستند مورد بازدید ایشان قرار گرفت که طی این بازدیدها گستره خدمات ونحوه ارائه خدمات تخصصی وهمچنین  مسائل و چالشهای این مراکز مورد بررسی قرار گرفت .

 معاون توسعه امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان در ادامه توضیحات خود افزود : اولین مرکز مورد بازدید قرار گرفته مرکز کمپ ماده ۱۶ در کرمان بود که خدمات ارزنده این مرکز علی رغم تنگناهای موجود مورد تقدیر ایشان قرار گرفت وپس از آن بازدید از کمپ اقامتی رها  ویژه آقایان واقع در ریحان شهر از توابع شهرستان زرند ، مرکز گذری پیام رهایی خدمت دهنده به آقایان متقاضی استفاده از خدمات وکمپ اقامتی  سلام زندگی ویژه بانوان  در شهر زرند از جمله مراکزی بود که معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با همراهی مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آنان بازدید به عمل آورد واز نزدیک نحوه ارائه خدمات را در این مراکز مورد ارزیابی قرار داد .      

حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری
حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور در مراکز تحت نظارت معاون پیشگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *